Het bestuur van PV Wij Liggen bestaat uit:
adres secretariaat:

PV "Wij Liggen"
Tijmhof 10
5482 PN SCHIJNDEL
073 5475316