WEDSTRIJDDISCIPLINE IN DE PETANQUESPORT

Door: Kees Luijten, Petanquetrainer AAlgemene Voorbereiding

Vóór je aan pétanque-wedstrijden gaat deelnemen is het van groot belang dat je op de hoogte bent van de spelregels. De Nederlandse Jeu de Boules Bond (N.J.B.B.) geeft een boekje uit, genaamd "Internationaal Spelreglement Pétanque", welk via de pétanque-verenigingen te bestellen is.

Wat te doen als je aan een toernooi of een wedstrijd gaat deelnemen?


De Wedstrijddag

VOOR DE WEDSTRIJD.

TIJDENS DE WEDSTRIJD.

Alvorens met de wedstrijd aan te vangen, maak je kennis met je tegenstanders en let je op enkele punten. Zo geef je een goede handdruk en kijk je je tegenstanders aan bij het kennismaken.
Bij het tossen ben je zeer sportief: wanneer je de tossmunt voor je tegenstan­ders opraapt, dwing je daarmee respect af.
Vóór dat het but wordt uitgeworpen, wens je elkaar een prettige wedstrijd toe. Speel altijd met inachtneming van de spelregels.
Heb waardering voor het spel van de tegenstander.
Door een correcte houding te tonen, rustig met elkaar te overleggen en niet te discussiëren op meters afstand van elkaar maar nabij de cirkel, spreid je disci­pline ten toon.
Blijf netjes in je taalgebruik en ga op ruime afstand van je tegenstanders staan wanneer die aan de beurt zijn.
Neem stilte in acht en maak geen onnodige bewegingen wanneer iemand zich in de cirkel voorbereid op een worp. Houd hierbij ook het in het nabijgelegen speelveld in de gaten.
Loop niet met zijn allen naar een geworpen boule toe, maar wijs in je team een speler aan die het meetwerk verricht.
Leer om elkaar nooit af te vallen tijdens een wedstrijd, want dan zal er niet gemakkelijk gewonnen worden. Wees juist sportief en sta elkaar bij, want een wedstrijd wordt SAMEN GEWONNEN of VERLOREN!!
Is de wedstrijd gespeeld en al doet een verlies je pijn, feliciteer je tegenstanders met hun overwinning, geef een goede handdruk, kijk hen daarbij aan en wens je tegenstanders daarbij verder succes toe.
Verloren in de wetenschap dat je er alles aan gedaan hebt om een goede wed­strijd te spelen, geeft je na afloop toch een goed gevoel.
Probeer een wedstrijd nooit moedwillig uit handen te geven en blijf geconcen­treerd tijdens de wedstrijd.
Verliezen kan gebeuren, maar alleen als je zelf niet beter bent dan je tegenstan­ders.
Bij tegenspoed tracht je elkaar op te vangen, vertrouwen en steun te geven, door positief te blijven. ­
Je zult zien dat dit in volgende wedstrijden weer tot beter resultaat zal leiden.


NA DE WEDSTRIJD.

Verwijder je rustig van het speelveld en let er op, dal andere spelers geen last hebben wanneer je langs de banen loopt.
Ga direct naar de wedstrijdtafel om de uitslag door te geven.
Tevens kun je dan informeren wie je volgende tegenstanders zijn.
Wanneer die nog aan het spelen zijn, ga dan kijken hoe er gespeeld wordt. Daar kun je je voordeel mee doen: spelen ze op 6 meter of juist op 9 meter; hoe functioneert het team? Hoe kunnen wij er het beste tegen gaan spelen, welke tactiek hanteren ze, enz. enz.
Zorg er ook voor dat je de vorige partij samen even nabespreekt: waar ging het mis en hoe kunnen we dat in het vervolg voorkomen?
Benader elkaar positief, val elkaar niet onnodig aan en stel ieder teamlid in de gelegenheid zijn mening te geven.
Gooi na de pauze eerst weer enkele boules in op het aangegeven speelterrein alvorens aan een nieuwe wedstrijd te beginnen.


Nawoord

Je weet dat er bij een toernooi of wedstrijd nog veel meer komt kijken dan wat ik nu beschreven heb. Maar als je je op deze belichte zaken richt en je daaraan houdt, zul je merken dat de speelvreugde toeneemt.
Denk ook altijd aan correct gedrag t.a.v. wedstrijdleiding en scheidsrechters. Indien je de scheidsrechter nodig hebt, ga hem dan rustig halen en roep niet over het speelterrein "SCHEIDS!!".
Door bij jezelf te beginnen met een vriendelijke, sportieve en gedisciplineerde benadering, verbeter je niet alleen je eigen spel, maar ook het pétanque als sport!

SUCCES.